Bu eklentinin amacı HTML5 Canvas özelliğini de kullanarak kaynak resme karıştırma efekti(blend mode) uygulamasıdır.  Bu özelliğe daha çok Photoshop’da resimlerimizin renklerini karıştırıp görsellik katmak isteğimizde başvururuz.

Kullanımı :

JS:

$("#kaynakResim").blendmode({
	"mode" : "pinlight",
	"object" : "#FF0000"
	});

HTML:

<img id="kaynakResim" src="kaynakResim.png" alt="Karıştırılacak resim"/>

jquery-blendmode-eklentisi

Kaynak :

Demo : http://codewelt.com/blendmode

GitHub : http://github.com/CodeWelt/BlendMode-jQuery-Plugin

İndir : http://codewelt.com/dl/jquery_blendmode_js.zip

Blending Mode nedir: Photoshop Blend Mode’ları