İlk yazımda sizlere (özellikle bilişim alanındaki öğrenciler için)  C#.NET‘e başladığım zamanlarda WPF teknolojisini kullanarak yazdığım günlük uygulamasını kaynak kodları ile birlikte paylaşacağım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje yapısı basittir. Yani veritabanı kullanılacak kadar büyük bir sistem değil. Projemiz içindeki “DosyaIslemler.cs”isimli sınıfımız ile dosya işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Kaydedilen günlük yazıları “yazilar” klasörü altındaki metin dosyalarında “Encode” metodumuz sayesinde Base64 formatında saklanıyor ve tekrar “Decode” isimli metodumuz ile okunabilir hale çevirilip programımız içindeki textbox nesnemize atama yapıyoruz.

Projedeki bazı satırlara açıklamalar yazdım.

.NET 4.0 ile yazıldı.

DosyaIslemler.cs dosyasının içeriği:

public class DosyaIslemler : IDisposable
  {
    private static DosyaIslemler _instance;
    private static object _lockObject = new object();
    public static DosyaIslemler getInstance()
    {
        if(_instance == null)
        {
          lock (_lockObject) if(_instance == null)
              _instance = new DosyaIslemler();
        }
        return _instance;
    }
    private DosyaIslemler() // Yapıcı metodumuz
    {
    }
    #region Özellikler
    public string DosyaAdi { get; set; }
    public bool dosyaVarmi { get; set; }
    #endregion
    #region Metodlar
    public string dosyaMetinDondur()
    {
      return Decode(File.ReadAllText(DosyaAdi)); // Belirtilen dosyanın içindeki metni string olarak döndürür.
    }

    public void dosyaKaydet(string dosyaMetin)
    {
      File.WriteAllText(DosyaAdi, Encode(dosyaMetin)); // Dosya içine metin yazar ve kaydeder.
    }
    public void dosyaFormatla(DateTime zaman)
    {

      string format = string.Format("{0}.txt", zaman.ToShortDateString().Replace('.', '-'));
      DosyaAdi = Environment.CurrentDirectory + "\\yazilar\\" + format;
      dosyaVarmi = dosyaKontrol();
    }
    public bool dosyaKontrol()
    {
      return File.Exists(DosyaAdi); // Dosya'nın var olup, olmadığını kontrol eder.
    }
    public void dosyaSil()
    {
      File.Delete(DosyaAdi); // Dosyayı siler.
    }
    public static string Encode(string toEncode)
    {
      byte[] toEncodeAsBytes = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(toEncode);
      return System.Convert.ToBase64String(toEncodeAsBytes);
    }
    public static string Decode(string encodedData)
    {

      byte[] encodedDataAsBytes = System.Convert.FromBase64String(encodedData);
      return System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetString(encodedDataAsBytes);
    }

    public void Dispose()
    {
      GC.SuppressFinalize(this);
    }

C# Projelerinin devamı gelecek.

Github: https://github.com/yusufdoru/gunlukProjesi