ASP.NET MVC 4 üzerinde, Entity Framework 5‘i kullanarak, SQL Server Compact 4 ile üretilmiş veritabanına bağlanıp, CreateReadUpdateDelete(yani ekle, oku, sil, güncelle) işlemleri yapıldı. Tabi ki bu yaptıklarımız .NET Framework 4.5 çatısı altında ve Visual Studio 2012 platformunda gerçekleşti.

Projede ilgili dosyalara gerekli açıklamalar yapıldı.

Controller > HomeController.cs dosyasından bir görüntü:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using MVC4SQLServerCompact4Ornek.Models; // dbEntities ve diller sınıflarını barındırıyor.

namespace MVC4SQLServerCompact4Ornek.Controllers
{
  public class HomeController : Controller
  {
    dbEntities model = new dbEntities(); // bu tanım ile tüm metotlarımızda veritabanı işlemlerini gerçekleştirebiliriz

    public ActionResult Index()// Başlangıçta Index action'ı çalışır.
    {
      return View(model.diller); // Ve model.diller değişkeni kullanılmak üzere view katmanına gönderilir.
    }
    [HttpPost]
    public ActionResult DilEkle(string ad) // Post form metoduyla veriyi parametreye atar.
    {
      model.diller.Add(new diller() { ad = ad }); // model değişkenine ekleniyor.      
      model.SaveChanges(); // ve sdf uzantılı veritabanına değişiklikler gerçekleştiriliyor.
      return RedirectToAction("Index"); // Daha sonra Index action'ına yönleniyor.
    }
    public ActionResult DilDuzenle(int id) // id değişkeni route ile metoda geliyor.
    {
      diller dil = model.diller.Find(id); // id parametresi sayesinde ilgili satırı model değişkeninden çekiyoruz.
      return View(dil); // Değişkeni view katmanına gönderiyoruz.
    }
    [HttpPost]
    public ActionResult DilDuzenle(int id, string ad) // Post form metodu ile veriler parametreye veriliyor.
    {
      diller dil = model.diller.Find(id); // id ile select işlemi yapılıyor.
      model.Entry(dil).State = EntityState.Modified; // Entity durumunu Modified olarak tanımladığımızda kod blogunda bundan sonraki işlemler update komutuyla yapılacaktır.
      dil.ad = ad; // Burada dil değişkeninin ad özelliğine parametreyi atıyoruz.
      model.SaveChanges(); // Veritabanı üzerinde değişiklikler yapılıyor.
      return RedirectToAction("Index"); // ilk açılan Index action'ına yönleniyor.
    }
    public ActionResult DilSil(int id)
    {
      diller dil = model.diller.Find(id); // id ile select işlemi yapılıyor.
      model.Entry(dil).State = EntityState.Deleted; // Entity durumunu Deleted olarak tanımladığımızda kod blogunun bitinceye kadar arka tarafta delete komutu yorumlanacaktır.
      model.SaveChanges(); // Veritabanı üzerinde değişiklikler yapılıyor.
      return RedirectToAction("Index"); // Index action'ına yönleniyor.
    }
  }
}

 

Daha fazlası için örnek projeyi GitHub üzerinden indirebilirsiniz.

http://github.com/yusufdoru/MVC4SQLServerCompact4Ornek

Faydalı olması dileğiyle.