ASP.NET MVC 3 ile birlikte Razor motorunda, yeni bir sözdizimi geldi. Bu sözdizimi, View sayfalarında kolaylıkla yardımcı metotlar oluşturmamıza olanak sağlıyor.

@helper sentaksını sadece Razor View Engine’de, yani View sayfalarında kullanabiliriz. Bu sözdizimiyle tanımladığımız bir metodu, sadece tanımlanan View sayfasında kullanabiliriz.

 

Sadece Bir View sayfası için yardımcı metot oluşturmak

1. @helper sentaksı ile yardımcı metodumuzu view sayfamızda kullanabilmek için tanımladık. İçine kayan yazı örneğimiz için gerekli kodları ekledik.

  1. Metodumuzun parametresini HTML etiketleri içinde istediğimiz yere yerleştirerek kullandık.

  2. “KayanYazi” ismini verdiğimiz yardımcı metodumuzu(helper) parametreyle birlikte çağırdık. Bu metodu sadece bu View sayfamızda kullanabiliriz.

Sonuç:

Birden fazla View sayfası için yardımcı metot oluşturmak

Birden fazla View sayfası için kullanabileceğimiz yardımcı metotlar(helper) yazmak isteyebiliriz. Bunun için projemizin root dizinine “App_Code” ismindeki klasörü oluşturuyoruz ve bu klasörümüze bir tane View sayfası ekliyoruz.

 

Klasörümüzü ekledikten sonra sağ tıklayıp;

Add > New Item > MVC 3 View Page (Razor) tipini seçiyoruz. İsim olarak “Helperlar.cshtml” diyip, ekliyoruz.

Oluşturduğumuz Helperlar.cshtml sayfamızın içindeki otomatik eklenen tüm kodları siliyoruz.

Basit yardımcı metotlarımızı ekliyoruz.

Projemizi CTRL + SHIFT + B yapıp, build ettiğimizde artık bütün view sayfalarımızdan yazdığımız yardımcı metotlarımıza şu şekilde ulaşabiliriz:

Kaynak: http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2011/05/12/asp-net-mvc-3-and-the-helper-syntax-within-razor.aspx